Instytut Badań Wartości Przedsiębiorstw

O Instytucie

Instytut Badań Wartości Przedsiębiorstwpoznaj nasze wartości

Instytut powstał z myślą o połączeniu praktyki i nauki w zakresie szeroko pojętej wartości przedsiębiorstw. Instytut skupia specjalistów z dziedziny restrukturyzacji, wycen, prawa, zarządzania, ekonomii i finansów.

O Instytucie

Specjalizacje

Oferta

Analiza Opinii

Analizy prawidłowości opinii wydawanych przez biegłych sądowych w procesach, sporządzanie zarzutów do tych opinii.

Wycena

Określanie wartości podmiotów gospodarczych, zorganizowanych części przedsiębiorstw, składników ich majątku, w tym wartości niematerialnych i prawnych, wierzytelności oraz wskazywanie metod wzrostu tych wartości.

Strategie

Opracowywanie i przeprowadzenie strategii procesów ekonomicznych i prawnych mających na celu poprawę kondycji przedsiębiorstwa, jego rozwój, optymalnego sposobu dochodzenia wierzytelności i różnego typu roszczeń.

Niewypłacalność

Rozwiązywania wszelkich problemów związanych z niewypłacalnością firm/ zagrożeniem niewypłacalności kontrahenta

Oddłużanie

Oddłużanie firm przy wykorzystaniu postępowań sądowych oraz indywidualnych umów z kontrahentami/bankami/budżetem. Restrukturyzacja zadłużenia firm wobec banków i innych wierzycieli.

Restrukturyzacje

Przygotowanie i obsługa postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz skuteczne dochodzenie roszczeń od podmiotów znajdujących się w stanie kryzysu.

Kontrola procesów

Kontrolowanie prawidłowości przebiegu procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych – analizy prawidłowości czynności podejmowanych przez syndyków/doradców restrukturyzacyjnych i zasadności dokonywanych przez niech wydatków. Pomoc przy sprawnej współpracy upadłego i wierzycieli z syndykami/doradcami restrukturyzacyjnymi

Określanie odpowiedzialności

Określanie odpowiedzialności osób zarządzających za długi przedsiębiorstwa, doprowadzenia do niewypłacalności, niekorzystnego rozporządzenia mieniem itp.

Kontakt

Kontakt

Instytut Badań Wartości Przedsiębiorstw sp. z o.o.

ul. Obrońców Tobruku 26/60

01- 494 Warszawa

NIP: 526 10 24 427

KRS: 0000190856

REGON: 010619393

email - instytut@ibwp.pl

telefon – 605 113 688

FIRMA

Instytut Badań Wartości Przedsiębiorstw sp. z o.o.

ul. Obrońców Tobruku 26/60

01- 494 Warszawa

DANE

NIP: 526 10 24 427

KRS 0000190856

REGON 010619393

KONTAKT

email - instytut@ibwp.pl

telefon – 605 113 688