NASZA WIZJA
"Pomagać przedsiębiorcom, aby właściwe decyzje i rzetelność działania stały się podstawą wzrostu wartości ich firmy"

O Instytucie

Instytut powstał z myślą o połączeniu praktyki i nauki w zakresie szeroko pojętej wartości przedsiębiorstw. Instytut skupia specjalistów z dziedziny restrukturyzacji, wycen, prawa, zarządzania, ekonomii i finansów. Nasi współpracownicy posiadają wieloletnie doświadczenia jako biegli sądowy z zakresu organizacji i zarządzania, analizy i wycen przedsiębiorstw, biegli skarbowi z zakresu szacowania przedsiębiorstw i udziałów w podmiotach gospodarczych, doradcy restrukturyzacyjni. Pozwala to na wszechstronną ocenę stanu przedsiębiorstwa i opracowanie optymalnej strategii jego rozwoju lub wyjścia z kryzysu. Pomagamy przedsiębiorcom i osobom zarządzającym w prowadzonych z ich udziałem procesach sądowych lub negocjacyjnych. Dotyczy to wszelkich zagadnień ekonomicznych w postępowaniach gospodarczych, karnych, upadłościowych, restrukturyzacyjnych oraz o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Dokonujemy wycen przedsiębiorstw, udziałów/ akcji w podmiotach gospodarczych, zorganizowanych części przedsiębiorstw.

FIRMA

Instytut Badań Wartości Przedsiębiorstw sp. z o.o.

ul. Obrońców Tobruku 26/60

01- 494 Warszawa

DANE

NIP: 526 10 24 427

KRS 0000190856

REGON 010619393

KONTAKT

email - instytut@ibwp.pl

telefon – 605 113 688