Specjalizacja

Określanie wartości

Określanie wartości podmiotów gospodarczych, zorganizowanych części przedsiębiorstw, składników ich majątku, w tym wartości niematerialnych i prawnych, wierzytelności oraz wskazywanie metod wzrostu tych wartości

Strategie ekonomiczne

Opracowywanie i przeprowadzenie strategii procesów ekonomicznych i prawnych mających na celu poprawę kondycji przedsiębiorstwa, jego rozwój, optymalnego sposobu dochodzenia wierzytelności i różnego typu roszczeń

Naprawa niewypłacalności

Rozwiązywania wszelkich problemów związanych z niewypłacalnością firm/ zagrożeniem niewypłacalności kontrahenta

Oddłużanie firm

Oddłużanie firm przy wykorzystaniu postępowań sądowych oraz indywidualnych umów z kontrahentami/bankami/budżetem. Restrukturyzacja zadłużenia firm wobec banków i innych wierzycieli.

Przeprowadzanie restrukturyzacji

Przygotowanie i obsługa postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz skuteczne dochodzenie roszczeń od podmiotów znajdujących się w stanie kryzysu.

Kontrola upadłości

Kontrolowanie prawidłowości przebiegu procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych – analizy prawidłowości czynności podejmowanych przez syndyków/doradców restrukturyzacyjnych i zasadności dokonywanych przez niech wydatków. Pomoc przy sprawnej współpracy upadłego i wierzycieli z syndykami/doradcami restrukturyzacyjnymi

Analiza opinii biegłych

Analizy prawidłowości opinii wydawanych przez biegłych sądowych w procesach, sporządzanie zarzutów do tych opinii

XXX

Ochrona przed odpowiedzialnością

    Określanie odpowiedzialności osób zarządzających za:
  • długi przedsiębiorstwa
  • doprowadzenia do niewypłacalności
  • niekorzystnego rozporządzenia mieniem itp.
FIRMA

Instytut Badań Wartości Przedsiębiorstw sp. z o.o.

ul. Obrońców Tobruku 26/60

01- 494 Warszawa

DANE

NIP: 526 10 24 427

KRS 0000190856

REGON 010619393

KONTAKT

email - instytut@ibwp.pl

telefon – 605 113 688